Henkilökohtainen coachaus ja yksilöllinen ura-/rekrytointivalmennus

Menestyminen nopeasti muuttuvan maailman työelämässä voi joskus vaatia yksilöllistä ohjausta. Valmennustemme lähtökohtana on se, että hyvistä rakennetaan entistä parempia. Valmentaja auttaa asiakasta ottamaan käyttöön omia kykyjään niin, että hän voi oppimalla ja oivaltamalla saavuttaa kestäviä tuloksia.

Coaching – palvelut ovat Suomessa melko uusi yksittäisten henkilöiden valmennusmenetelmä. Valmentaja antaa konkreettisia välineitä omien käyttäytymistapojen kehittämiseen ja intoa tavoitteen saavuttamiseen. Uudet elämäntilanteet tai muut haasteet edellyttävät usein vanhan ajatusmaailman karistamista ja konkreettista uusien ajatusten aktivoimista. Henkilökohtainen coach auttaa näkemään vaihtoehtoja elämän muutostilanteissa ja toimii tukena uusien haasteiden edessä. Valmentaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan rohkaisee valmennettavaa löytämään juuri hänelle parhaiten sopivat ratkaisun avaimet.

Yksilöllinen valmennus keskittyy omaan elämänhallinnan tukemiseen, itsetuntemuksen laajentamiseen ja oivallusten soveltamiseen arjessa, mikä näkyy mm. hyvinä työsuorituksina ja elämän tasapainona. Coachingin teho perustuu siihen, että valmennus räätälöidään jokaisen omaan tilanteeseen ja tarpeisiin, joten omista lähtökohdista lähtevä kehittämis- ja valmennustyö voidaan tuoda heti käytäntöön. Valmennus on siten ajankäytöllisesti ja kustannuksiltaan tarkoituksenmukaista ja tehokasta.

Yksilöllisen valmennuksen tarve voi ilmentyä esimerkiksi työympäristön muutostilanteissa, uuden työpaikan etsinnässä, yksilöllisissä elämätilanteissa, ongelmien käsittelyssä tai ylipäätään erityistaitojen tai tavoitesuuntaisen itsensä kehittämisen välineenä. Coach ja asiakas tapaavan toisiaan sopimuksen mukaan, yleensä 1-2 kertaa kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.