Ammatillinen kuntoutus

ammatillinen kuntoutus

Tavoitteenamme on pysyvä sijoittuminen uuteen työhön, joko suoraan tai koulutuksen keinoin.

merkki3
Ammatillinen kuntoutus on useissa tapauksissa ollut myös siirtymistä unelmatyöhön tai
lapsuuden haaveammattiin. Iso elämänmuutos on ollut siten hyvin positiivinen.

Ammatillinen kuntoutus – edut kuntoutujalle

Työeläkekuntoutuksen onnistuessa kuntoutuja palaa työhön, työkyvyttömyyseläkkeen uhka väistyy ja henkilö pystyy sairaudesta huolimatta jatkamaan työelämässä. Tärkein etu ammatillisesta kuntoutuksesta kuntoutujalle onkin työelämän jatkuminen ennenaikaisen eläköitymisen sijaan. Taloudelliset vaikutukset ovat myös tärkeät, sillä työstä saatava palkka on yleensä suurempi kuin työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke karttuvat paremmaksi työssä.

Monet kokevat myös olennaisena sen, että työ tuo sisältöä ja merkitystä elämään, sosiaalisia kontakteja ja elämänlaadun paranemista. Osatyökykyiselle paremmin soveltuvassa uudessa työssä, jossa terveydentila ei ole este, voi myös työ- ja toimintakyky parantua. Monet ovat kokeneet uudelleensijoittumisen tai työtehtävien uudelleenjärjestelyn myötä myös sen, että voimavarat lisääntyivät niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Uudelleenkoulutus tai uudelle alalle siirtyminen laajentaa myös omaa osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta.

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia oppia uusia asioita ja onnistuneella prosessilla pystytään merkittävästi edistämään terveyttä tai kuntoutumista ja parantamaan menestymistä työelämässä.

Ammatillinen kuntoutus – uravalmentaja tukena

Jotta kuntoutuksella saavutetaan paras mahdollinen tulos, ammatillisen kuntoutuksen tukena voidaan käyttää uravalmennuspalveluja. Uravalmentaja on kuntoutujan henkilökohtainen neuvonantaja, joka auttaa konkreettisesti työhönpaluussa ja urasuunnittelussa. Uravalmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi työhönpaluusuunnitelman laatiminen, työkokeilun tai koulutuksen järjestäminen, oppisopimuspaikan hankinta, yrittäjyyden tukeminen tai uudelleentyöllistymisessä avustaminen.

Kuntoutujan kannattaa tiedustella työnantajalta, eläkeyhtiöstä tai vakuutusyhtiöstä mahdollisuutta yksilölliseen uravalmennukseen Katja Noponen Oy:llä. Palvelemme valmennusasiakkaitamme koko Suomessa. Palvelu on maksutonta kuntoutujille.

Ammatillinen kuntoutus – edut toimeksiantajalle

Katja Noponen Oy:n kautta työllistyy vuosittain tuhansia henkilöitä, lisäksi satoja aloittaa ammatillisen koulutuksen, kuntoutuksen tai muun työelämään suuntautuvan toiminnan. Vuonna 2016 saavutimme yli 70 % onnistumistulokset uravalmennuksissa, vuoden 2017 tulokset tulevat olemaan vähintään samalla tasolla. Kaikkien valmennustemme lähtökohtana on se, että hyvistä rakennetaan entistä parempia. Toimintatapamme on valmennettavia arvostava, ratkaisukeskeinen ja tavoitehakuinen.

Katja Noponen Oy on turvallinen ja luotettava valinta palveluntarjoajaksi. Valmennustuloksemme ovat erinomaiset ja omaamme vuosien kokemuksen ammatillisen kuntoutuksen uravalmentajan työstä.
Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. työhönpaluusuunnitelman laatiminen, tilannekartoitus/-selvittelyt, työkokeilupaikan järjestäminen, oppimisvalmiuksien kartoitukset, uravalmennukset uuden työn tai koulutukset järjestämiseen.

Jokainen valmennusprosessi on yksilöllinen, huomioiden kuntoutujan kokonaistilanteen, tulevaisuuden tavoitteet, alueen elinkeinoelämän ja työmarkkinanäkymät. Tuotamme palveluja mm. vakuutusyhtiöille, suurtyönantajille (tulevaisuuspolkupalvelut), työeläkevakuutusyhtiöille, lääkäriasemille sekä julkishallinnon organisaatioille.

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö!
Yhteydenotto-/tarjouspyyntölomake

Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta löydät www.ammatillinenkuntoutus.fi sivuiltamme

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.