Katja_blogi

Motivoi mua johtaja!!!

johtaja-motivoi-minua-800x404

Johtamisella on tunnetusti huikea vaikutus työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin ja jopa työkykyyn. Johtaja on työn sisällön ja merkityksen lisäksi olennaisimpia henkilöstönsä motivaation lähteitä. Kun työntekijällä on motivaatio kunnossa, yllämainittujen lisäksi se näkyy lähes poikkeuksetta myös sairaspoissaolojen määrässä. Kaikki tutkimukset tukevat sitä, että työstään innostuneet ja motivoituneet palaavat sairauden jälkeen työhönsä nopeammin ja ovat usein myös kiinnostuneita huolehtimaan omasta terveydestään. Hyvän johtamisen merkitystä tulisi korostaa suomalaisessa työelämässä huomattavasti nykyistä enemmän.

Vaikka motivaatiosta ja motivoinnista puhutaan jatkuvasti, niin jokainen johtaja joutuu pohtimaan yhä useammin miten innostaa ja johtaa niin itseään kuin muita epävarmuuden, muutoksen ja jatkuvasti lisääntyvien tavoitteiden paineissa. Samaan aikaan jokainen henkilöstökysely peräänkuuluttaa yksilöllisen johtamisen perään. Yksi vastaus tähän on se, että motivoiva johtaja ei yritä löytää organisaatiossaan vain työlle sopivaa tekijää, vaan miettii mikä työ motivoisi mahdollisimman hyvin juuri tätä työntekijää. Tässä ei voi vain luottaa johtajan kaikkitietävään omaan intuitioon vaan motivaatiokeskustelun pitäisi olla osa arjen avointa dialogia. Jokainen meistä motivoituu hyvin erilaisista asioista ja tuijotamme asioita hyvin eri näkökulmista sekä toimimme eri tavalla. Näen, että tämä dialoginen toimintamalli on osaltaan myös vahvaa arvostusta alaisen tekemää työtä kohtaan.

Hereilläoloajasta vietämme valtaosan töissä, joten ei todellakaan ole merkityksetöntä millä fiiliksellä töitä tehdään. Parhaimmillaan työnimu vie mukanaan ja ajantaju sekä ulkomaailma lähes katoavat, kun työstä saa hienoja kiksejä. Hyvistä hetkistä pitääkin osata ottaa opiksi ja miettiä, mitkä tekijät mahdollistivat tämän huikean kokemuksen. Muistan joskus jonkun superfiksun johtajan verranneen työntekijän motivaatiota gaselliin ja gepardiin. Siinä vertauksessa gaselli liikkui vain silloin, kun se kohtasi pelkoa tai nälkää, eli silloin kun sen oli yksinkertaisesti vain pakko lähteä liikkeelle. Gepardilla puolestaan oli sisäsyntyinen tarve saalistaa. Gepardi saalisti päivittäin, vaikkei sen olisi välttämättä edes tarvinnut.

Nykyjohtajien on tehtävä johtamistyössään kaikkensa saadakseen gepardeja alaisikseen. Näinä aikoina ei ole varaa gasellimaiseen heikkoon työhyvinvointiin, vaan sisäisen motivaation rakentaminen on oltava osa jokaisen johtajan työkalupakkia, sillä se jos mikä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

OP yritysblogi taloudessa.fi